บิ๊ก เจษฎา สรรพโส

เจษฎา สรรพโส ชื่อเล่น บิ๊ก ชื่ออังกฤษ : Big Jessada Sabphaso
  • เกิด 26 พฤษภาคม 2541
  • สูง 166 ซม.
  • ด้านการศึกษา โรงเรียนปิยมหาราชาลัย นครพนม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

นักแสดง

2563

YYY มันส์เว่อร์นะ

- หม่าฮั่น