บิ๊กบอย จีรวัฒน์ ยศสุพรรณพร

จีรวัฒน์ ยศสุพรรณพร ชื่อเล่น บิ๊กบอย เกิด 22 ตุลาคม 2534 สูง 174 ซม. ด้านการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นักแสดง

2015

สุดแค้นแสนรัก

- จิระ (แสนรัก พ.ศ. 2534)