บิว ธนัชญา ตรีสิริเกษม

ธนัชญา ตรีสิริเกษม ชื่อเล่น บิว เกิด 1 กันยายน 2545 สูง 165 ซม. ด้านการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย