บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์

บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ ชื่ออังกฤษ : Bas Asavapatr Ponpiboon เป็นนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 9 เมษายน 2540
  • ส่วนสูง : 178 ซม.
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาเอกดนตรี
ติดตาม บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ ได้ที่

IG : basvpr_