บัณฑิต กัญญามาลย์

บัณฑิต กัญญามาลย์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2525

เฮงสองร้อยปี

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2526

สาวแดดเดียว

- ผู้ช่วยผู้กำกับ