บัญญัติ ยุธนากร

บัญญัติ ยุธนากร

โปรดักชั่น

2514

นักร้องจ้าวนักเลง

- อำนวยการสร้าง