บอส อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ

บอส อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ ชื่อเล่น: บอส วันเกิด : 29 กรกฎาคม 2536 การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บอส อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ เป็นโปรดิวเซอร์ชาวไทย

โปรดักชั่น

2566

หอมกลิ่นความรัก

- ควบคุมการผลิต
2566

ค่อย ๆ รัก

- อำนวยการผลิต