บอส ดรัณภพ ชามพูนท

ดรัณภพ ชามพูนท ชื่อเล่น บอส ชื่ออังกฤษ : Boss Daranpope Charmpoonod เป็นนักแสดงชาวไทย
• ด้านการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตาม บอส ดรัณภพ ชามพูนท ได้ที่
IG : daranpope