บอย เนติลักษณ์

บอย เนติลักษณ์ อดีตนักแสดงเด็กชาวไทย

บอย เนติลักษณ์
ด.ช. บอย เนติลักษณ์ ใน ขวานฟ้าหน้าดำ (2527)

*รูปจาก: Thai Movie Posters