บอมเบย์ วสันต์ กันทะอู

วสันต์ กันทะอู ชื่อเล่น บอมเบย์ เกิด 9 กรกฎาคม 2527 ส่วนสูง 178 ซม.