บอมบ์ กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข

บอมบ์ กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข ชื่อเดิม : ชัชวาล สีดา ชื่ออังกฤษ : Bom Kantapat Permpoonpatcharasuk วันเกิด : 13 พฤศจิกายน 2528 เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทย การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดตาม บอมบ์ กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข ได้ที่

IG : callme.keviin