บวรมงคล

บวรมงคล

กํากับการแสดง

2528

กามเทพพิศวาส

- ผู้กำกับ