บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ

พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ชื่อเล่น บลู เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2543