บลูตัส สาธิต ประดิษฐ์สาร

สาธิต ประดิษฐ์สาร ชื่อเล่น บลูตัส

นักแสดง

2562

ขุนแผน ฟ้าฟื้น

- เกจิจอมขมังเวทย์
2544

๙ พระคุ้มครอง

- มะเหมี่ยว

กํากับการแสดง

โปรดักชั่น

2548

โคตรเพชฌฆาต

- ออกแบบงานสร้าง
2565

บักแตงโม

- ออกแบบงานสร้าง