บรรเจิด ทวี

บรรเจิด ทวี

นักเขียน

2524

จู้ฮุกกรู

- บทภาพยนตร์
2529

โกยมหาสนุก

- บทประพันธ์
2532

คู่รัก

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2498

ยอดคน

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2539

คู่รัก

- บทประพันธ์