บรรณวัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์

โปรดักชั่น

2567

ไชน่าทาวน์ ชะช่า

- อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร