บรรจง นิลเพชร

บรรจง นิลเพชร *รูปจากเพจ THAI MOVIE POSTERS