บรรจง กัญญามาลย์

บรรจง กัญญามาลย์ เป็นผู้สร้างหนังไทยในอดีต

โปรดักชั่น

2506

ฝนแรก

- อำนวยการสร้าง
2506

แพนน้อย

- อำนวยการสร้าง
2507

นกน้อย

- อำนวยการสร้าง
2508

ลมหวน

- อำนวยการสร้าง
2509

นกเอี้ยง

- อำนวยการสร้าง
2509

แสงเทียน

- อำนวยการสร้าง
2510

ปูจ๋า

- อำนวยการสร้าง
2510

มดแดง

- อำนวยการสร้าง
2511

กบเต้น

- อำนวยการสร้าง
2511

ดอกอ้อ

- อำนวยการสร้าง
2512

ไทยน้อย

- อำนวยการสร้าง
2512

ลมเหนือ

- อำนวยการสร้าง
2513

ไทยใหญ่

- อำนวยการสร้าง
2513

ม้ามืด

- อำนวยการสร้าง
2514

ไก่นา

- อำนวยการสร้าง
2514

ไอ้ทุย

- อำนวยการสร้าง
2515

เชียงตุง

- อำนวยการสร้าง
2516

สายฝน

- อำนวยการสร้าง
2517

คนกินเมีย

- อำนวยการสร้าง
2518

มือปืนพ่อลูกอ่อน

- อำนวยการสร้าง
2518

แหม่มจ๋า

- อำนวยการสร้าง
2519

กุ้งนาง

- อำนวยการสร้าง
2520

แม่ดอกกัญชา

- อำนวยการสร้าง
2520

สิงห์สำออย

- อำนวยการสร้าง
2521

ไอ้ 8 นิ้ว

- อำนวยการสร้าง
2522

แม่เขียวหวาน

- อำนวยการสร้าง
2524

นกน้อย

- อำนวยการสร้าง
2525

เฮงสองร้อยปี

- อำนวยการสร้าง