น๊อต ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม

ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม ชื่อเล่น: น๊อต ชื่ออังกฤษ : Nodt Nutthasid Panyangarm
  • วันเกิด : 7 สิงหาคม 2536
  • การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหษตรศาสตร์
ติดตาม น๊อต ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม ได้ที่

IG : nodted
Facebook : Nodtsjourney