น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี

พิมรา เจริญภักดี ชื่อเล่น : น้ำหวาน ชื่ออังกฤษ : Namwan Pimmara Charoenpukdi เป็นนักร้อง นักแสดงและพิธีกรชาวไทย
• เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2527 (อายุ 39 ปี)
• ส่วนสูง 164 ซม.
• การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการวัฒนธรรม ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี ได้ที่
IG : itsmewaan