น้ำฝน กรกช วรมุกสิก

กรกช วรมุกสิก ชื่อเล่น น้ำฝน เกิด 6 มีนาคม 2532 ส่วนสูง 165 ซม.

นักแสดง

2548

ลองของ

- แต

นักแสดง

2546

อลวนคนไร่ส้ม

- แจน (เพื่อนของอ้น)