น้ำผึ้ง ธนภัทร ดิษฐ์ไชยวงศ์

ธนภัทร ดิษฐ์ไชยวงศ์ ชื่อเล่น น้ำผึ้ง (ชื่ออังกฤษ : Tanapat Ditchaiyawongse) เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย
• เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 (อายุ 27 ปี)
• การศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

ติดตาม น้ำผึ้ง ธนภัทร ดิษฐ์ไชยวงศ์ ได้ที่
IG : tanapat
TikTok : @tanapatdit
Youtube : TheStoryOfNP

นักแสดง

2561

สังข์ทอง

- พระธิดาประคองยศ (พระธิดาองค์ที่ 6)
2561

ชะชะช่า ท้ารัก

- สายสร้อย
2559

สี่ยอดกุมาร (ดิน นํ้า ลม ไฟ)

- องค์หญิงมัลลิกานารี
2558

แก้วหน้าม้า

- ชิดเชย
2555

ไชยเชษฐ์

- อรทิวา
2556

คือหัตถาครองพิภพ

- สุนิตา (รับเชิญ)
2557

คีตโลกา

- เดือน
2558

เลื่อมสลับลาย

- เเป้ง (รับเชิญ)
2558

เพลงรักเพลงลำ

- บัวเเพง
2560

เรือนพะยอม

- ผิงผิง (รับเชิญ)