น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง

น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง (ชื่อเล่น : น้ำปิง) เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 ศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2023

ดับแสงรวี After Sundown

- พุดซ้อน
ติดตาม น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง ได้ที่

IG : nampingster
Twitter น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง : @nampingnapat
Tiktok Icon น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง : @nampingster