น้ำทิพย์ ทับทิมทอง

แพทย์หญิงน้ำทิพย์ ทับทิมทอง

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- จิตแพทย์ (The Tutor)