น้ำตาล ศุภัทรศิริ ปฐมนุพงษ์

ศุภัทรศิริ ปฐมนุพงษ์ ชื่อเล่น น้ำตาล เกิด 3 ธันวาคม 2525 ด้านการศึกษา ศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ