น้ำตาล พรปวีณ์ เทพมงคล

พรปวีณ์ เทพมงคล ชื่อเล่น น้ำตาล เกิด 5 กันยายน 2532 เข้าวงการบันเทิงจากเวทีประกวด Dream Star Search 2009 (ดรีมสตาร์เซิร์ท 2009) ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาการโรงแรม

นักแสดง

2012

ไข่ลูกเขย

- แป๋ว