น้อย กมลวาทิน

น้อย กมลวาทิน อดีตผู้กำกับและผู้สร้างหนังชาวไทย

กํากับการแสดง

2502

แม่

- ผู้กำกับ
2502

ไอ้แก่น

- ผู้กำกับ
2503

น้ำตาทมิฬ

- ผู้กำกับ
2504

รุ้งเพชร

- ผู้กำกับ
2505

สกาวเดือน

- ผู้กำกับ
2506

งามงอน

- ผู้กำกับ
2506

สมิงสาว

- ผู้กำกับ
2506

สิงห์สั่งป่า

- ผู้กำกับ
2507

ลูกทาส

- ผู้กำกับ
2507

เล็บเหล็ก

- ผู้กำกับ
2508

ลูกนก

- ผู้กำกับ
2508

ลูกหญิง

- ผู้กำกับ
2508

หมอกสวาท

- ผู้กำกับ
2509

แก้มทอง

- ผู้กำกับ
2510

พรายพิฆาต

- ผู้กำกับ
2511

บัวหลวง

- ผู้กำกับ
2514

จงอางผยอง

- ผู้กำกับ
2524

แสนรัก

- ผู้กำกับ
2525

รัตติกาลยอดรัก

- ผู้กำกับ
2526

บัวขาว

- ผู้กำกับ
2527

จงอางผงาด

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2498

โอเคสังข์ทอง

- อำนวยการสร้าง
2500

บัวขาว

- อำนวยการสร้าง
2501

โม่งแดง

- อำนวยการสร้าง
2501

อกสามศอก

- อำนวยการสร้าง
2502

แม่

- อำนวยการสร้าง