น่าน นที

โปรดักชั่น

2531

นักรบดำ

- อำนวยการสร้าง