นีโม ปุณณดา วอสเบียน

ปุณณดา วอสเบียน ชื่อเล่น นีโม

นักแสดง

2556

Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย

- จอยเด็ก (นักแสดงสมทบ)

นักแสดง

2556

สามทหารเสือสาว มนต์จันทรา

- สาระวารี / สาระสะมา (แสดงแทน)