นิ้ง วรินทร มกรสิริศรี

วรินทร มกรสิริศรี ชื่อเล่น นิ้ง, นุ้งนิ้ง ชื่ออังกฤษ : Nink Varinthorn Makornsirisri
  • เกิด 12 มกราคม 2543
  • ด้านการศึกษา ระดับประถมจากโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต