นิว คุณภัทร เนาวนิรุทธ์

นิว คุณภัทร เนาวนิรุทธ์ ชื่ออังกฤษ : New Khunaphat Naovaniruth เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ