นิวเยียร์ กิตติวัฒน์ สวัสดิมิลินท์

กิตติวัฒน์ สวัสดิมิลินท์ ชื่อเล่น นิวเยียร์ ชื่ออังกฤษ : Newyear Kitiwhut Sawutdimilin
  • เกิดวันที่ 1 มกราคม 2538
  • การศึกษา : ระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์เยอรมัน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตาม นิวเยียร์ กิตติวัฒน์ สวัสดิมิลินท์ ได้ที่

IG : newyear_kitiwhut
Facebook : Bothnewyear 
Youtube : @BothNewyearOfficial