นิวัติ ศิลปสมบัติ

นิวัติ ศิลปสมบัติ

ช่างภาพ

2520

วีรบุรุษกุ๊ย

- ถ่ายภาพ