นิรันดร เลาะนะ

นิรันดร เลาะนะ

กํากับการแสดง

2534

วิมานมะพร้าว

- ผู้ช่วยผู้กำกับ