ตั๊ก นิรดา เจษฎาปริยากุล

นิรดา เจษฎาปริยากุล ชื่อเล่น: ตั๊ก เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย

นักแสดง

2565

ลูกผู้ชายชื่อไกรทอง

- พิศมัย (แม่ของไกรทอง)
2565

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- นางยักษ์กาขาว
2563

พระสุธน-มโนราห์

- นางกินรีศรีจุฬา
2562

นางสิบสอง

- แสด (คนที่ 9)
2563

ปีกหงส์

- ก้อย (เพื่อนของเจ้าเเสงเเก้ว)
2565

ป้อมปางบรรพ์

- คำเอื้อย (รับเชิญ)
2566

ดาบเจ็ดสี

- คุณท้าวบานเย็น