นิยม ศรีสุวรรณ์

นิยม ศรีสุวรรณ์

ช่างภาพ

2526

เสน่ห์นักร้อง

- ถ่ายภาพ
2527

อีเสือเทียน

- ถ่ายภาพ
2531

ทองเถื่อน

- ถ่ายภาพ