นิยม ตันติเวชกุล

นิยม ตันติเวชกุล

กํากับการแสดง

2523

เจมส์แบน 007

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2520

แบ๊งค์

- อำนวยการสร้าง
2520

เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง

- ดำเนินงานสร้าง