นิมิตร ภูมิถาวร

นิมิตร ภูมิถาวร

นักเขียน

2518

แด่คุณครูด้วยคมแฝก

- บทประพันธ์
2519

ท้องนาสะเทือน

- บทประพันธ์
2521

โรงเรียนดงนักเลง

- บทประพันธ์