นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา

นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา

นักแสดง

2019

ขวานฟ้าหน้าดำ

- จ้อย ตอนเด็ก
2016

สี่ยอดกุมาร (ดิน นํ้า ลม ไฟ)

- ปัตตราชกุมาร (ลม) ตอนเด็ก