นิตย์ โลหิตคุปต์

นักเขียน

2528

กองพันทหารใหม่

- บทภาพยนตร์
2530

มันแอบอยู่ในหอ

- บทภาพยนตร์