นิตยา พึ่งสมบูรณ์

โปรดักชั่น

2526

พิษรัก

- อำนวยการสร้าง