นำดี วิตตะ

นำดี วิตตะ เป็นผู้กำกับและอำนวยการสร้างชาวไทย

กํากับการแสดง

2511

สิงห์ล้างสิงห์

- ผู้กำกับ
2515

หัวใจปรารถนา

- ผู้กำกับ
2520

ดวล

- ผู้กำกับ
2522

สิงห์ล่าสิงห์

- ผู้กำกับ
2524

เสือโค่นสิงห์

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2507

สิงห์ล่าสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2508

ค่ายบางระจัน

- อำนวยการสร้าง
2511

สิงห์ล้างสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2515

หัวใจปรารถนา

- อำนวยการสร้าง
2522

สิงห์ล่าสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2524

เสือโค่นสิงห์

- อำนวยการสร้าง