นารารัศมิ์ พุ่มสุโข

นารารัศมิ์ พุ่มสุโข

นักแสดง

2554

ตะวันเดือด

- เพชรรุ้งวัยเด็ก (รับเชิญ)