นาย ชนุชตรา สุขสันต์

ชนุชตรา สุขสันต์ ชื่อเล่น นาย, นาตา เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2534 เริ่มเป็นที่รู้จักจากการประกวดมิสสลิมมิ่ง ยูชาลเลนจ์ ปี 2009 ด้านการศึกษา ระบบปริญญาตรีจาก คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Hotel and Tourism Management จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักแสดง

2022

ลูกผู้ชายชื่อไกรทอง

- เลื่อมลายวรรณ
2022

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- นางฟ้าทิพย์อัปสร/ ชมนาด
2020

วิมานมนตรา

- พริ้ง
2019

นางสิบสอง

- ผัน (คนที่ 2)
2018

สังข์ทอง

- พระธิดาวิลาวัณย์ (พระธิดาองค์ที่ 1)
2017

เทพสามฤดู

- พระมเหสีทัศนีย์
2015

แก้วหน้าม้า

- จันทร์สุดา
2013

มนต์นาคราช

- เจ้าหญิงฉัตรสุดา