นายหมอผี

นายหมอผี

นักเขียน

2511

7 ป่าช้า

- บทประพันธ์
2511

ป่าช้าแตก

- บทประพันธ์
2523

7 ป่าช้า

- บทประพันธ์
2524

ป่าช้าแตก

- บทประพันธ์
2530

แม่นาค 30

- บทภาพยนตร์