นันญ์จีรา หาญวุฒินานนท์

นักแสดง

2015

ดอกไม้ใต้เมฆ

- มินนี่