นัท ภัทรภร เพ็งสุข

ภัทรภร เพ็งสุข ชื่อเล่น : นัท ชื่ออังกฤษ : Nut Phattaraporn Pengsuk เป็นนักแสดงชาวไทย
  • เกิด : 5 พฤษภาคม 2542
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต