นัทธี โภโต

โปรดักชั่น

2527

ยุทธการกระดูกอ่อน

- ดำเนินงานสร้าง