นัทที เจษฎา

กํากับการแสดง

2523

คลื่นเสน่หา

- ผู้กำกับ
2524

สามเสือสุพรรณ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2513

สามยอด

- บทประพันธ์