นัฐพงศ์ ทองศิริ

นัฐพงศ์ ทองศิริ

โปรดักชั่น

2522

ผมรักคุณ

- อำนวยการสร้าง
2523

2 พยัคฆ์

- อำนวยการสร้าง
2524

สาวน้อย

- อำนวยการสร้าง